ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
با نظر شورای شهر تهران حقوق کارمندان عملیاتی آتش‌نشانی افزایش می‌یابد.
خبر خوش شورایی ها برای آتش نشانان
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در جریان بررسی ردیف فروش اموال غیرمنقول شهرداری تهران که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است با تاکید بر لزوم حذف این ردیف خطاب به مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: شما با همین شیوه بودجه نویسی شهر را به اینجا رساندید.
بحث سالاری و رسولی درخصوص فروش اموال غیرمنقول شهرداری
علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران و در سرفصل درآمدها پیشنهاد کرد: درآمدهای شهرداری تهران از محل منابع ساخت و ساز ۲۰ درصد کاهش و به رقم ۳۰۰۰ میلیارد برسد.
۲۰ درصدی درآمد شهرداری تهران از محل منابع ساخت و ساز کاهش می یابد
اعطا خبر داد:
علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تمدید چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران در نوبت عصر خبر داد و اظهار کرد: چهل و سومین جلسه شورا از ساعت 14 الی 16 در نوبت عصر به بررسی جزئیات بودجه سال 1397 شهرداری تهران می‌پردازد.
جلسه امروز شورا به نوبت عصر کشیده شد
محسن طباطبایی‌مزدآبادی، استاد دانشگاه تهران در تشریح بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران گفت: شهرداری تلاش کرده است درآمدها افزایش یافته و واگذاری داریی‌های مالی و سرمایه‌ای، کاهش یابد.
تشریح بودجه 97 شهرداری از زبان دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مهدی پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران به تشریح جزئیات تدوین بودجه سال ۹۷ شهر تهران پرداخت.
تشریح جزئیات تدوین بودجه سال ۹۷ پایتخت