ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
ورزشکار اجتماعی در سومین رکوردشکنی برای حمایت از کودکان عرض دریای خزر را پارو زد
لغو کار کودک و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 18 سال شعاری بود که ورزشکار اجتماعی و فعال حقوق کودک برای تحقق آن سومین رکورد خود را این بار در دریای خزر به ثبت رساند. احمد شعبانی فرد رکورددار ورزش سه گانه کشور این بار مسیر 650 کیلومتری عرض دریای خزر را با شعار «ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال؛ همین امروز» پارو زد .
رکورد پاروزنی دریای خزر با شعار نه به ازدواج کودکان